I love svenska – Ny bok för att hjälpa flerspråkiga barn i utlandet

Monica Bravo Granström från Umeå bor sedan 11 år tillbaka i södra Tyskland med sin spanske make och deras två trespråkiga barn. Efter humanistisk linje på gymnasiet med engelska, tyska, spanska och latin studerade hon en fil. mag. med huvudämne spanska på universitetet. Sedan bar det iväg till Spanien och översättarutbildning och senare praktik i…

Läs mer

Varför har Svenska skolan i Vancouver en hemsida med engelska som dominerande språk?

Varför har Svenska skolan i Vancouver en hemsida med engelska som dominerande språk? Detta är en variant av en fråga som ställdes i SMULs forum på Facebook av Linda Ström som är lärare på Svenska skolan i Seattle. Frågan är befogad eftersom det för en utomstående kan verka märkligt att en skola som agerar för…

Läs mer