Läsförståelsen är en viktig del i våra utlandssvenska barns liv för att kunna bygga upp vokabulär, grammatik, få en inblick i svensk kultur och dela glädjen med oss föräldrar när vi bygger upp gemensamma läsminnen.

Idag, den 23 april 2014, sker den officiella starten för projektet ”En Läsande Klass” i svenska skolor, som författaren Martin Widmark har varit med om att skapa. Detta är en kraftfull svensk satsning som ska motverka det stora samhällsproblem som bristande läsförståelse innebär. För att fira och markera betydelsen av detta, lanserar SMUL sin egen läsambassadör – Lottis Isaksson. Lottis är lärare med ett förflutet på svenska skolor i Thailand och Riyadh. Nu till hösten tar hon och hennes man Tommy Isaksson över driften av Svenska skolan på Teneriffa.

I SMUL kommer Lottis att arbeta med de strategier som finns definierade inom projektet ”En läsande klass”. Medan projektet i Sverige riktar sig till pedagoger kommer SMUL-satsningen fokusera på vad du som förälder kan göra hemma vid högläsning för att förbättra ditt barns svenska läsförståelse. Lottis presenterar här sig själv och sin personliga filosofi för läsning.

 

Foto: SMUL:s nya läsambassadör Lottis Isaksson.
Foto: SMUL:s nya läsambassadör Lottis Isaksson.

I mitten av mars 2014 fick jag ett fint erbjudande av Lena Normén-Younger. Hon frågade om jag ville bli SMUL:s läsambassadör. Jag tackade självklart ja! Jag ser det som ett viktigt och ärofyllt uppdrag.

Jag heter Lottis Isaksson och jag är lärare och förälder. Under 5 års tid har jag bott utomlands och undervisat på utlandssvenska skolor. Jag har två döttrar: Tilde som är 9 år och Thea som är 7 år, de har alltså bott mer utomlands än i Sverige. Språket och läsningen har alltid varit en viktig del i vår familj. Redan när Tilde var ett spädbarn, så läste vi för henne. Läsning, samtal och historieberättande har alltid varit en naturlig del av vår nattningsritual och jag tror att detta har gett mina barn ett rikt och varierat språk samt ett stort intresse för böcker och läsning.

Under de år som vi har levt utomlands så har jag insett vikten av språket som identitetsskapare. I de vardagliga samtalen byggs en del av ordförrådet upp, i undervisningen i olika ämnen byggs ett annat ordförråd upp och genom läsningen av skönlitteratur byggs ett mer nyanserat ordförråd upp. Att tillägna sig språket på olika sätt gör att barnen får ett rikt och varierat språk, samt en känsla av en tillhörighet.

Under två års tid har jag och min man Tommy arrangerat en läsutmaning för svenska utlandsskolor. 2013 deltog 19 skolor runt om i världen och i år 2014 deltar hela 31 skolor! Du kan läsa mer om denna på min egen blogg, Kamelfröken.

Syftet med mitt arbete som läsambassadör för SMUL är att sprida läslust hos svenska föräldrar och barn som lever utomlands. Läsningen är en stor del i att tillägna sig ett rikt språk. Genom att bli en god läsare på svenska kan barnet tillägna sig litteratur som är relevant för dess ålder som också utvecklar barnets ordförråd.

Jag kommer till en början att:

  • Sprida kunskap om lässtrategier till föräldrar utomlands som gör utlandssvenska barn till goda läsare på det svenska språket, vilket även kan appliceras på barnets andra språk.
  • Stimulera till läsning genom att tipsa om svensk skönlitteratur för barn. Barn i världen tipsar varandra om svenska böcker, för att få en överblick över det stora utbud som finns. Detta sker genom att barnen själva får skriva bokrecensioner om böcker de läst. Detta delar vi på SMUL-bloggen. För att komma igång så kommer jag låta mina egna barn och mina elever dela med sig av sina bokrecensioner.
  • Stimulera till läsning genom att arrangera en läsutmaning för barn som lever utomlands en gång om året i samband med Världsbokdagen.
  • Sprida forskning, tips och andra intressanta frågeställningar och kunskaper kring läsning.

 

Jag hoppas på att som SMUL:s läsambassadör kunna stimulera ett intresse för läsning och stötta föräldrar runt om i världen i deras fantastiska och enträgna jobb att ge sina barn en svensk identitet genom att stärka det svenska språket.

Varma hälsningar Lottis Isaksson

Riyadh, Saudiarabien

 

Kommentar från redaktören:

Sverige har en officiell läsambassadör sedan 2011. Kulturrådet utnämner en författare med erfarenhet av barn- och ungdomslitteratur som arbetar med att främja läsglädjen och intresset för litteratur hos barn och ungdomar i Sverige. Johan Unenge var Sveriges första läsambassadör. Johanna Lindbäck är nuvarande läsambassadör.

Johanna Lindbäck beskriver sin vision för uppgiften med följande ord:  ”Som Sveriges läsambassadör vill jag verka för ökad läsfärdighet och läslust hos barn och unga. Viktigt är då att skapa medvetenheten hos vuxna, alla från föräldrar till politiker, om hur viktigt det är att läsa – för utbildning, bildning och delaktighet i samhället.” Johanna har en månatlig pod cast-serie som handlar om läsning med titeln ”Läs för livet!

Det är inte bara SMUL som har lånat titeln läsambassadör. Jönköings Län har också en egen läsambassadör – barnförfattaren Torsten Bengtsson.

 

 

 

One Thought to “SMUL presenterar sin egen läsambassadör – Lottis Isaksson!”

Leave a Comment