SMUL 2014-2015: ett växande nätverk baserat på digitalt innehåll av många eldsjälar

Ett år har tagit slut och ett nytt börjat. Man kan se tid som ett kontiniuum eller som separata kapitel. Det finns för- och nackdelar med båda förhållningssätten. En oavbruten tidslinje skapar lugn och fokus långt in i framtiden, medan en tidsuppfattning indelad i delar kan upplevas mer begränsad och pressad. Samtidigt kan specifikt avgränsade tidsperioder enklare definiera avgränsade projekt, medan en blick riktad…

Läs mer