Whistler2014
Foto: Sjön vid stugan söder om Whistler precis innan nyår.

Ett år har tagit slut och ett nytt börjat. Man kan se tid som ett kontiniuum eller som separata kapitel. Det finns för- och nackdelar med båda förhållningssätten. En oavbruten tidslinje skapar lugn och fokus långt in i framtiden, medan en tidsuppfattning indelad i delar kan upplevas mer begränsad och pressad. Samtidigt kan specifikt avgränsade tidsperioder enklare definiera avgränsade projekt, medan en blick riktad långt bort mot tidshorisonten öppnar upp för drömmar.

När SMUL startades 2012 fanns en ettårig ambition om att diskutera flerspråkighet med likasinnade. Tre år senare har en stor samling intresserade i världens alla hörn hittat varandra. Antal följare det första årsskiftet var 600, andra 1600 och nu det tredje nästan 5000. Under åren har målet för vår inledningsvisa upptäcksresa blivit mer tydligt, och vi sysslar nu i ökande grad med riktad information och inspiration om flerspråkighet i olika digitala format. Detta tack vare alla de kreativa kvinnor som regelbundet bidrar till SMUL:s innehåll. För än lyser männen med sin frånvaro. Diskussioner om flerspråkighet i sociala medier verkar överlag vara en kvinnlig företeelse, med få men trevliga undantag. Kanske 2015 blir året då fler män engagerar sig i skapande av innehåll? Ett trevligt undantag finns dock i SMUL; Göran Holm & Christian Benjaminsson från Svenska skolan i Moskva som även har startat Svenska Distans.

Under 2014 berikades SMUL med medlemstidningen Magasinet SMUL som kom ut två gånger med sammanlagt 168 sidors intressant och stimulerande läsning, utnämningen av en läsambassadör som sedermera hållit en mycket uppskattad läsförståelseskola, en podcast med Martin Widmark om läsförståelse, ett twitterprojekt på engelska om SMUL och svenska utomlands samt hela tjugo artiklar i bloggformat på SMUL:s egen webbsida. Det finns en rad med personer som alla bidragit till att göra SMUL till ett så snabbt växande forum för föräldrar utomlands som vill få sina barn att använda och utveckla sin svenska. Jag insåg inte hur många medarbetare SMUL har förrän jag försökte tacka alla; vi är nästan 40 personer som har arbetat med SMUL på olika sätt under 2014 ! Jag vill speciellt tacka följande personer som har arbetat oerhört hårt:

Monica Bravo Granström för att ha utfört arbetet som chefredaktör för Magasinet SMUL på sitt sedvanliga dedikerade och professionella sätt. Jag fattar inte alltid hur du orkar vara så organiserad och energisk trots arbete som forskare på universitetet, skrivande och föreläsande – om flerspråkighet naturligtvis. Det är så oerhört inspirerande att arbeta med dig!

Emma Ageberg, Magasinet SMUL:s art director och alla vår layoutdrottning – våra två nummer av Magasinet SMUL ser så läckra ut tack vare ditt hårda arbete, som du på något konstigt sätt lyckats utföra sent på kvällarna trots sovande barn i knät, långa arbetsdagar fyllda av att plocka druvor och göra vin i Bologna eller undervisning i svenska på Svenska skolan.

Anna Walldorf – SMUL:s egen doldis! Kvinnan som korrekturläser och har en enastående förmåga att sätta roliga rubriker på våra artiklar i Magasinet SMUL, trots en helt nyutploppad bebis.

Lottis Isaksson för ditt engagerade arbete för att våra barn även ska lära sig att läsa på svenska. Din läsförståelseskola kommer att repeteras många gånger i SMUL:s olika forum, och innebär ett lättfattligt sätt för alla oss föräldrar som inte har en djupare pedagogisk förståelse av hur ett barn inte bara lär sig läsa utan även får en djupare förståelse av innehållet.

Martin Widmark för att ha tagit sig tid i sitt upptagna schema för att prata flerspråkighet och läsförståelse med Monica Bravo Granström och mig i podcastserien ”Samtal om flerspråkighet”.

Viktoria Akselsen Fischer, Sofia Solfors, Linda Stenström, Anne Rylander-Watson och Lotta Dahl för era intressanta gästbloggar på SMUL:s webbsida om olika ämnen i relation till flerspråkighet eller svensk litteratur.

Malin Rocca Ahlgren, Anna-Cajsa & Elias Middendorf, Carolina Landin, Daniel Lundquist, Jennie Nilsson, Monika Stahler, Monika Gustafson, Mikael Sundström, Josefin Wittenberg, Britta Röstlund, Mia Logie, Sandra Jensen, Sofia Solfors, Lottis Isaksson, Maria Karlsson, Emily Glarner-Chan, Cecilia Nilsson, Anna Walldorf, Christian Benjaminsson, Göran Holm, Cecilia Book Nikololovski, Linda Engfeldt, m. fl. som alla bidragit med artiklar, kunnande, recept eller illustrationer i Magasinet SMUL.

Yelena Kasionova, Jaclin Stublarec, Nandi George och Tanja Rostamian vid Chapman University i Orange i Kalifornien för ert hårda arbete med projektet “Swedish, Twitter & Teens”. Jag vill också tacka professor Niklas Myhr som var handledare för projektet. Ert arbete gav oss ny kunskap och idéer om hur man kan använda twitter för att bygga en större publik, kanske redan under 2015.

Nu fortsätter vi in i ett nytt spännande år med vår blogg och vår tidning och andra spännande digitala initiativ! Om du redan nu känner att du vill bidra med din tid eller dina idéer, kontakta mig gärna på min mejl lena (at) magasinetsmul.com. Tack för att du är med och gör SMUL till en så festlig och spännande intressegrupp!

Gott Nytt År! Hoppas det blir ett år med massor av tid för dig på svenska!

Lena Normén-Younger

SMUL:s admin

 

 

Leave a Comment