sthlmVarje år i augusti håller Skolverket och Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) en konferens för oss som på något sätt jobbar med svensk utlandsundervisning. I år samlade konferensen som vanligt människor från Svenska skolor runt om hela världen i Stockholm.

Efter SUF:s årsmöte erbjöds deltagarna ett digert program med flera föreläsningar och presentationer. Det fanns också tid till viktigt erfarenhetsutbyte och allmänna diskussioner. I gruppen som pratade om kompletterande svenska hamnade fokus snabbt på hur man ska motivera även de lite äldre eleverna att fortsätta med svenskan.

Från Anna-Lena Olsson på Svenska skolan i Nice i södra Frankrike kom ett förslag om att högstadie- och gymnasieelever som så önskar, borde kunna prövas för ett formellt certifikat eller betyg i svenska. Betygssättningen och kriterierna skulle, enligt förslaget, kunna byggas på läroplanen för modersmål som redan används i Sverige för elever som läser sitt modersmål (till exempel spanska eller finska) i skolan. Det skulle inte bara stärka många ungdomars motivation och svenska identitet, utan också stärka svenska språkets ställning i världen.

Lärare i modersmål behöver inte ha lärarlegitimation för att få sätta betyg. Samma regler borde kunna gälla för modersmålslärare i svenska utomlands. I samband med att förslaget lades fram gavs också tips om en distansutbildning på Malmö högskola för lärare i modersmål som skulle kunna passa även lärare i kompletterande svenska.

Förslaget kommer att dryftas vidare under skolåret 2015-2016.

Att diskutera för er som följer SMUL:s arbete:

  • Hur ser du på utlandsundervisningen i kompletterande svenska?
  • Hur ser du på SUF:s roll för de utlandssvenska skolorna?
  • Skulle du vilja se betyg i svenska från svenska utlandsskolor som ger behörighet att studera i Sverige?
  • Räcker det med distansutbildningar som Sofia Distans och Hermods, eller behövs det ett mer formellt alternativ på den Svenska skola där ni bör för åk 7-9 samt motsvarighet till gymnasiet?
  • Behövs det vidareutbildningar via distans för de som arbetar med den kompletterande svenskan runt om i världen?
  • Finns det tillräckligt med utbildade lärare på den skola som eventuellt finns lokalt?
  • Finns det elever på högstadiet och gymnasiet på Svenska skolan där du bor (om det finns en), eller vilka åldrar är vanligast?
  • Vilka språk är godkända som officiella andraspråk på den plats där du bor? Finns svenskan med där?

One Thought to “Kompletterande svenska bör ändras till modersmålundervisning”

  1. […] Vid SUF:s konferens i Stockholm i augusti presenterade Anna-Lena Ohlsson detta förslag för SUF och en arbetsgrupp inom organisationen tillsattes. Se separat blogginlägg om förslaget på mötet. […]

Leave a Comment