Svenska som modersmål utomlands, förkortat SMUL, är en internationell intressegrupp för oss som bor utomlands och vill lära våra barn svenska. Inte bara så att barnen förstår när andra talar svenska med dem, utan också så att de själva ska kunna prata, sjunga, skriva, läsa och skämta på svenska.

Språk utvecklas och utlandssvenskar som inte frekvent tar del av svenska medier som film, TV och litteratur, talar en föråldrad och inaktuell typ av svenska. I värsta fall för man denna vidare till sina egna barn. För att stödja våra följare i att utveckla sin egen svenska startar vi därför en bokklubb under 2016.

Bokklubben kommer att administreras av undertecknad från Vancouver, samt Anna-Lena Olsson, huvudlärare på Svenska skolan i Nice,  Roma Bratt, civilekonom i Wien och Malin Simonsson, tjänstledig konsult i Rockville i den amerikanska delstaten Maryland.

SMUL har 6336 följare i det slutna forumet för SMUL på Facebook. Vi diskuterar just nu ett lämpligt och fungerande format för en bokklubb men har i skrivande stund 237 personer som primärt kan tänka sig att köpa och ladda ner digitala böcker. Eftersom böcker är dyra letar vi efter en partner som kan ge oss rabatterade priser. Detta kan vara ett förlag, men också en lästjänst i app-format.

Om du driver eller arbetar på ett förlag, eller känner någon som gör det, kontakta oss på e-post lena@magasinetsmul.com med mer information. Du förbinder dig inte till något genom att kommunicera med oss; vi är öppna för alla förslag.

SMUL:s medlemstidning – Magasinet SMUL – kommer ut två ggr om året och har en läsekrets på ca 7000 läsare. Denna kan vara en del i ett partnerskap mellan SMUL och ett förlag; den innebär annonseringsmöjligheter till den större gruppen av följare samt är utformad speciellt för de som är intresserade av barnlitteratur och läromedel.

Vår kortsiktiga målsättning är att komma överens om ett specialpris på sex skönlitterära och sex faktaböcker för 2016. Vi är öppna för samarbete med ett flertal förlag parallellt. Detta utesluter dock inte andra former av samarbeten – det finns fler ön 660 000 utlandssvenskar. Som kunder i Sverige är vi ett eftersatt område, och det finns definitivt intresse hos många av oss att handla mer svenskt, med hjälp av bra priser, slopad moms och möjligheter att betala utan att svenskt bankkonto.

”The sky is the limit.”

Lena Normén-Younger

Svenska som modersmål utomlands, Vancouver BC

 

One Thought to “SMUL söker bokförlag som partner”

  1. Lena, intressant!
    Återkommer!
    /anna

Leave a Comment