Glad nationaldag!

SMUL:s enkät om svenskundervisningen utomlands är nu avslutad. Totalt deltog 342 personer över hela världen och gav sin bild av förväntningar på och aktivt deltagande i svenskundervisning. Just nu bearbetar vi resultaten statistiskt. Det är ett spännande arbete; preliminärsiffrorna visar en lite annorlunda bild än den jag själv hade målat upp. Min arbetshypotes var att de flesta utlandssvenska föräldrar är nöjda om barnen kan tala och förstå svenska. Resultaten från enkäten målar upp en bild av en mycket högre ambitionsnivå.

Det är förvisso ett selektivt urval av föräldrar som svarar på en enkät om just undervisning, och för att inte dra slutsatserna för långt, kommer vi att fokusera slutsatserna på beteenden och attityder hos de som valt att svara. De svaranden skiljer sig säkert från gruppen av svenska föräldrar utomlands som helhet. Ändock kan man hitta mönster och attityder bland de som svarat som kan ses som representativa för de som vill ha svenskundervisning för sina barn.

Jag har nu arbetat fyra och ett halvt år med SMUL och BUS-projekten, och min världsbild av svenskan utomlands nyanseras ständigt baserat på diskussioner i sociala medier men nu även denna enkätundersökning. När jag drog igång BUS-projektet på hösten 2011 möttes jag delvis av en inställning i Nordamerika inom SWEA att barnens svenska här på denna sidan Atlanten var väl utvecklad och att den svenskundervisning som erbjöds fungerade väl. Idag vet jag att svenskan hos barn har stora individuella skillnader och att utbildningsbehoven för både föräldrar och barn är mycket större än vad de alternativ som finns kan erbjuda.

Jag delar inte detaljerna om vad vi har hittat än, utan avvaktar tills Anna Lund i Förenade Arabemiraten – min supersmarta medarbetare som analyserar statistiken från enkäten – har sagt sitt, och mina andra medarbetare, Monica Bravo Granström, Anna-Lena Olsson och Petra Socolovsky, har tolkat statistiken. Vi återkommer inom ett par veckor. Eftersom resultaten är alldeles för spännande att sitta på allt för länge.

Kika in här igenom om några veckor om du vill se vad vi har kommit fram till!

Leave a Comment