Vancouver, 22 augusti 2016

SMULakademin2 kopiaSMUL-akademin är ett nytt initiativ inom ramen för intressegruppen Svenska som modersmål utomlands, SMUL, med syfte att öka möjligheterna till svenskundervisning för barn och tonåringar i alla världens hörn. Det är ett svar på den önskan hos en majoritet av SMUL-följare (se resultaten från SMUL-enkäten som utfördes under våren 2016) om både svensk högskolebehörighet för sina barn samt att SMUL ska engagera sig i att främja möjligheter till svenskkurser på distans.

Vanliga hinder mot att utlandssvenska barn studerar svenska är:

  • att det inte finns en svensk skola på orten där man bor,
  • att det är för långt geografiskt avstånd att åka till den Svenska skolan på den ort där man bor
  • att äldre barnen inte hinner på grund av för många läxor och fritidsaktiviteter
  • att kunskapsnivån på svenskundervisningen inte stämmer för barnet.

SMUL-akademin kommer därför att börja erbjuda distansutbildningar i svenska genom partnerskap med olika företag och organisationer. Om du är intresserad av att etablera ett sådant, ber vi dig kontakta Lena Normén-Younger på epost smulakademin@gmail.com.

I första hand kommer våra kurser att fokusera på den s.k. kompletterande svenskan, som formellt är det ämne som också de Svenska skolorna utomlands bedriver undervisning i. På sikt kan undervisning i kompletterande svenska leda till att man har en språklig nivå som underlättar att man klarar av TISUS-tester som kan ta på Stockholms Universitet, och som ger svensk högskolebehörighet.

SMUL-akademin erbjuder även partnerskap med företag som erbjuder kurser i nybörjarsvenska, IB-svenska, enklare hemskolning med föräldern som handledare, special pedagogik eller föräldrakurser.

Vår första officiella partner är företaget Global Svenska under Anna-Lena Olssons kompetenta ledning. Anna-Lena Olsson är huvudlärare på Svenska skolan i Nice, samt IB lärare i svenska. Hennes nyetablerade distanskurser i kompletterande svenska riktar sig till tonåringar och kommer att ges via SMUL-akademin skolåret 2016-2017 (start hösten 2016).

Följ SMUL-bloggen under kommande månad för att få mer nyheter om kurser och hur man anmäler sig. Om du redan nu vill få mer nyheter, mejla Lena Normén-Younger på smulakademin@gmail.com för att få riktad information om detta initiativ.

 

Leave a Comment