PRESSMEDDELANDE: SMUL lanserar akademi för distanskurser i svenska

Vancouver, 22 augusti 2016 SMUL-akademin är ett nytt initiativ inom ramen för intressegruppen Svenska som modersmål utomlands, SMUL, med syfte att öka möjligheterna till svenskundervisning för barn och tonåringar i alla världens hörn. Det är ett svar på den önskan hos en majoritet av SMUL-följare (se resultaten från SMUL-enkäten som utfördes under våren 2016) om både…

Läs mer

Boktips! Guldgruvan ”Läslust i hemmet”

Monica Bravo Granström brinner för både flerspråkighet och läsning, och blir som främjare av båda lätt exalterad när hon upptäcker boken ”Läslust i hemmet” av Carina Fast (Natur och Kultur). Carina Fast är lågstadielärare och fil. dr. i pedagogik samt författare och skriver i boken om hur man kan stötta barn i åldern 0-9 år.…

Läs mer

Ny SMUL-enkät om svenskundervisning utomlands

Nu är det dags för en SMUL-enkät! Vi vill ställa några frågor om hur våra följare ser på svenskundervisningen utomlands. Många nya tjänster är på G och vi i SMUL vill få en bättre förståelse av hur undervisning och behov av nya tjänster ser ut idag. Det finns inga rätt eller fel svar – dela dina tankar…

Läs mer

Stephanie hemskolar barnen i svenska.

Stephanie Clarke bor i Florida, USA, och har valt att hemskola sina barn i svenska då det inte finns någon svensk skola på plats i Orlando. Här berättar Stephanie om hur hon började hemskola sina barn i svenska, och delar med sig av tips och råd om hur man som förälder kan lägga upp det.…

Läs mer