BÖCKER OM FLERSPRÅKIGHET

  1. Bravo Granström, Monica. I love svenska! Isaberg Förlag. Kan köpas genomBokus.
  2. Cadeau, Michelle. Flerspråkiga barn i familjen. Kan köpas genom Svenska Mammor.
  3. Håkansson, Gisela. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Kan köpas från Bokus.
  4. Ladberg, Gunilla. Barn med flera språk. Tvåspråkighet och flerspråkighet i hem, förskola och skola. Liber, 3:e uppl. 2003.
  5. Ladberg, Gunilla. Skolans språk och barnets. Att undervisa barn från språkliga minoriteter. Studentlitteratur 2000.
  6. Ladberg, Gunilla. Tala många språk. Carlssons, 2:a uppl. 2000. Kan köpas avGunilla Ladberg.
  7. Ladberg, Gunilla. Vägar till ett nytt språk. Kan köpas av Gunilla Ladberg.

 

RAPPORTER

  1. Skolverket. Greppa Språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, 2011. Kan laddas ner som PDF.
  2. Modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Bilaga 2 till Flera språk – fler möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett regeringsuppdrag, 2002. Kan laddas ner som PDF.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *