Efter en inledande testomgång under våren 217, erbjuder vi nu en modifierad grundkurs i svenska för barn under läsåret 2017-2018. Grundkurs 1-4 är enklare kurser i kompletterande svenska för barn, där föräldern handleder sitt eget barn under hemstudier.

Innehållet i varje kurs omfattar en studieplan som ger 2000 minuter under ett helt läsår, med 50 lektioner på 40 minuter var. Studierna erbjuds i två tempon; studera i egen takt eller helt schemalagt med förslag på olika datum.

Grundkurserna baseras på två läromedel; ”Jag läser” av den kända författaren Martin Widmark, samt det nyskapade digitala läromedlet Pratstart. Kurserna omfattar övningar i läsförståelse, skrivande och talövningar. Utöver det krävs det att barnet fullgör ett läsbeting på ca 30 minuter per vecka. Föräldern kan antingen läsa högt eller barnet kan läsa på egen hand.

Kurserna rekommenderas för barn i åldern 6-10 år. Om du är osäker på ditt barns nivå, ta dig en titt på de blädderprover som finns för Jag läser-serien. Du kan även mejla oss på smulakademin@gmail.com för en diskussion. Vi rekommenderar barn som vill studera kompletterande svenska att lära sig läsa och skriva svenska parallellt med sitt/sina andra första språk.

Avklarad studieplan, läsbeting samt redovisning ger 50 poäng på SMUL-akademin samt ett diplom som intyg.

Tre olika prisnivåer
Det finns tre prisnivåer:
– Med kursens läromedel skickade direkt till din utländska adress är priset 1 199 SEK.
– Med utskick av läromedel till en svensk släkting som tar med sig böckerna till dig är priset 899 SEK.
– För er som köpte de tryckta böckerna under VT 2017 och bara vill ha en kursplats samt det digitala läromedlet, erbjuds ett lägre kurspris av 599 SEK.

Observera att anmälan och priset bara gäller en elev åt gången. Om du i tillägg vill anmäla ett eller flera syskon, gör du en separat anmälan för varje barn.

Om du redan har läseboken i Jag läser-serien reduceras priset med 150 SEK, dvs 1 049 SEK för arbetsböcker som skickas till utlandet samt 749 SEK om de skickas inom Sverige. Du får det reducerade priset genom att ange rabattkoden BUS vid betalningen till Svenska Distans.

Sista datum att anmäla sig var den 1 september 2017. Böcker skickas så fort som du har betalat. Tänk på att det kan ta 1-2 månader för böckerna att komma fram. Svenska Distans bekräftar din order när du har betalat.

Dessa kurser kommer att erbjudas läsåret 2018-2019. Anmälan öppnas den 1 april 2018.