Foto: Lisebergs mediabibliotek. Fotograf: Stefan Karlberg.

Flerspråkiga barn med inlärningssvårigheter får ofta sitt modersmål hemma ifrågasatt om detta avviker från det dominerande språket i barnets omgivning. Detta trots att flerspråkighet verkar ha en allmänt stimulerande effekt på kognitiv funktion.

I SMUL-gruppen om inlärningssvårigheter & flerspråkighet diskuterar vi som är lärare på svenska skolor och/eller föräldrar med barn som har vissa inlärningssvårigheter pga dyslexi, dyskalkuli, ADD, ADHD, autismspektrumstörningar, sk auditory processing samt andra tillstånd med betydelse för inlärning, olika åtgärder i skolan och hemma med syfte att hjälpa barnet lära sig mer och enklare.

Detta är primärt en grupp för oss som bor utomlands, men pedagoger och föräldrar i Sverige med specialintresse av ämnet är varmt välkomna att delta. Gruppen är sluten av hänsyn till de barn som har särskilda behov och som diskuteras i gruppen. Du hittar gruppen här >>