Under våren 2018 kommer SMUL – i någon form – att bli en ideell organisation. Du kommer då att kunna stödja arbetet som vi i SMUL gör genom ett medlemsskap. Detta kommer också att ge dig rösträtt vid vårt virtuella årsmöte.

Information om hur detta kommer att gå till kommer snart. Följ vår sida för att för uppdateringar om SMUL:s föreningsstatus.