Ny kurs: Börja-om-svenska

Idag lanserar SMUL-akademin sin första kurs inför läsåret 2017-2018. Kursen Börja-om-svenska ordnas av Global Svenska och riktar sig till barn och ungdomar i ålder 10-19 år med begränsade förkunskaper i svenska. Fokus i kursen ligger på läsförståelse och enklare skrivande. Studierna sker under ett läsår i hemmet med hjälp av dator och internet, med föräldern som handledare.…

Läs mer

Pressmeddelande: Svenska Distans ny officiell partner i SMUL-akademin

Det är med glädje som vi i SMUL tillkännager att Svenska Distans kommer att bli den andra officiella partnern i SMUL-akademin. Företaget Global Svenska blev vår första partner i augusti 2016, och erbjuder högstadie- och gymnasieundervisning i kompletterande svenska via distans. Samarbetet med Svenska Distans kommer istället att rikta in sig på barn i åk 1-6.…

Läs mer

SMUL:s enkät om svenskundervisning avslutad

Glad nationaldag! SMUL:s enkät om svenskundervisningen utomlands är nu avslutad. Totalt deltog 342 personer över hela världen och gav sin bild av förväntningar på och aktivt deltagande i svenskundervisning. Just nu bearbetar vi resultaten statistiskt. Det är ett spännande arbete; preliminärsiffrorna visar en lite annorlunda bild än den jag själv hade målat upp. Min arbetshypotes…

Läs mer

Ny SMUL-enkät om svenskundervisning utomlands

Nu är det dags för en SMUL-enkät! Vi vill ställa några frågor om hur våra följare ser på svenskundervisningen utomlands. Många nya tjänster är på G och vi i SMUL vill få en bättre förståelse av hur undervisning och behov av nya tjänster ser ut idag. Det finns inga rätt eller fel svar – dela dina tankar…

Läs mer