Behov av rutiner för undervisning i kompletterande svenska

Undervisning i kompletterande svenska kan se mycket olika ut på de skolor runt om i världen som bedriver undervisning i ämnet. Den enda gemensamma faktor som finns för skolorna är att en majoritet driver sin skola med hjälp av statsbidrag från Skolverket. Där slutar dock likheterna. Det som skiljer sig åt mellan skolorna är många faktorer…

Läs mer

SVIV & SUF undersöker svenskundervisning utomlands

Idag kom detta besked från SVIV genom Svenska Kulturföreningen i Vancouver: ”Svenskar i Världen vill tillsammans med Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) kartlägga hur många svenska barn som bor utomlands samt hur deras skolgång ser ut. Hur många barn går i svensk skola utomlands, hur många studerar på internatskola i Sverige, hur många deltar i kompletterande…

Läs mer

SMUL:s enkät om svenskundervisning avslutad

Glad nationaldag! SMUL:s enkät om svenskundervisningen utomlands är nu avslutad. Totalt deltog 342 personer över hela världen och gav sin bild av förväntningar på och aktivt deltagande i svenskundervisning. Just nu bearbetar vi resultaten statistiskt. Det är ett spännande arbete; preliminärsiffrorna visar en lite annorlunda bild än den jag själv hade målat upp. Min arbetshypotes…

Läs mer