Kompletterande svenska, åk 1-6: Jag läser av Martin Widmark och Espresso

I januari 2017 lanserades kursen den första kursen i kompletterande svenska på SMUL-akademin för barn i åldern 612 år, baserat på Martin Widmarks populära läromedelsserie ”Jag läser”. Kursen arrangerades som ett samarbete mellan SMUL-akademin och företaget Svenska Distans. Den visade sig vara mycket populär och pågår just nu med 118 elever. Kursen kommer att erbjudas igen under läsåret 2017-2018, men i ett något ändrat format.

Martin Widmark är mer känd som författaren till barnboksserien Lassemaja och en av initiativtagarna till det svenska projektet ”En läsande klass” med syfte att förbättra elevers läsförståelse i Sverige. Martins bakgrund och erfarenhet som mellanstadielärare ger honom ett spännande sätt att arbeta med texter som engagerar barnet i läsupplevelsen. Han använder sig dessutom av finurliga sätt att förklara ord och uttryck för barn. Böckerna erbjöds i tre olika nivåer, A, B och, C motsvarande åk 1, 2 och 3.

Kursen kostade 900 SEK och omfattade följande:

logga

  • En läsebok från Martin Widmarks serie ”Jag läser”
  • En arbetsbok med övningar i läsförståelse och skrivande
  • Det digitala läromedlet Discovery Education Espresso
  • Tillgång till en speciell och sluten Facebookgrupp med enklare handledning, diskussioner av innehållet i kursen samt nätverkande med andra föräldrar
  • Diplom efter en enklare inlämningsuppgift och ett foto på en speciell läslogg som beskriver vad man har läst hemma

SMUL vill passa på att tacka Göran Holm och Christian Benjaminsson på Svenska Distans som har avstått från att räkna in en vinst för Svenska Distans i priset!