Under läsåret 2017-2018 erbjuds två kurser på SMUL-akademin i samarbete med våra partners, företagen Svenska Distans och Global Svenska. Kurserna ger poäng och diplom som formellt intyg på studierna i svenska. Nedan finner du information om de kurser som är färdiga och som du kan anmäla ditt barn eller tonåring till.

Fyll i SMUL-akademins intresseanmälan om du vill få riktad information om när nya kurser lanseras.

KURSUTBUD

Grundkurs 1-4 i svenska: en grundläggande kurs i svenska för barn i åldern 6-10 år, baserat på det tryckta läromedlet Jag läser av Martin Widmark samt det digitala läromedlet Pratstart. Läs mer på kurssidan för grundkurs 1-4.

Börja-om-svenska: en helt digital, lärarledd kurs via nätet i svenska för barn och ungdomar med begränsade kunskaper i åldern 10-19 år. Läs mer på kurssidan för Börja-om-svenska.

Kontakta oss på smulakademin@gmail.com om du vill veta mer.