Foto: Jennie Foletta.

Hur varierar svenskan under året, och hur viktiga är egentligen Sverige-besöken? Det var frågor som vi på redaktionen ställde till svensk-australiensiska journalisten Liselotte Geary och som hon har besvarat i denna artikel genom intervjuer med tre svenska mammor i tre olika världsdelar.

Sverige-besök är viktiga visar det sig, men det kan vara en lika effektiv språkboost för barnen när en svensk familj kommer på besök. Och årstiderna innebär olika svenska traditioner, som återför barnen till en vana av att tala svenska.

 

Hur varierar ditt barns svenska under året? Svänger användandet med årstider och traditioner? Vad påverkar positivt? Negativt? Berätta om dina egna erfarenheter nedanför eller i SMUL:s slutna diskussionsforum på Facebook.

 

Dela gärna artikeln!

http://issuu.com/magasinetsmul/docs/magasinetsmul_nr4/8

Leave a Comment