Foto: Ofelia Garcia, forskaren bakom begreppet translanguaging.

Translanguaging är ett nytt begrepp inom skolvärlden, där man ser hur barnen består av alla sina språk, och hur de är nödvändiga för barnets uppfattning om identitet. Men hur förhåller sig lärarna till detta i skolan? Monica Bravo Granström diskuterar hur begreppet translanguaging skulle kunna användas inom språkundervisningen.

Hur bemöts ditt barns språk i skolan? Hur ställer sig läraren till att ditt barn har flera språk i familjen? Tar hen hänsyn till svenskan som språk i undervisningen av ert lands dominerande språk? Ge gärna konkreta exempel om läraren har försökt bygga in någon aspekt av att barnet kan svenska i undervisningen, eftersom detta påverkar barnets uppfattning om sig själv och flerspråkighet på ett positivt sätt.

 

Dela gärna artikeln!

One Thought to “Translanguaging är ett begrepp på frammarsch.”

  1. Här i Rom där jag bor, skiter lärarna fullständigt i alla andra språk än de som de undervisar i. Man tar ingen som helst hänsyn eller visar något intresse av vad barnen talar för språk hemma. Ärligt talat är jag ganska trött och ledsen på detta.

Leave a Comment