Nu är den klar och upplagd här i bloggen; den officiella listan över medarbetare och rådgivare till SMUL som organisation.

I kapp med att vi växer som grupp funderar vi alltmer på hur vi kan få SMUL att överleva och fungera optimalt. Inte för sakens egen skull, men eftersom det behövs en medial grupp som bevakar och främjar möjligheterna att lära sig svenska utomlands; i hemmet, i Svenska skolor och på nätet genom distansutbildning. Därför har vi tagit steget och formaliserat en lista över våra medarbetare och rådgivare.

När SMUL startades fanns en vagt formaliserad plan för projektets framtid. Nu behöver vi en strategi för att komma vidare, speciellt om det gäller att skapa en mer formell struktur för SMUL och för att skapa bättre möjligheter för svenskan som språk i familjer utomlands.

Mina barn är 8 och 10 år. Personligen gissar jag att min låga för svenskan kommer att brinna starkt tills att de har gått ur skolan, förhoppningsvis med avklarade studier i kompletterande svenska och ett TISUS-diplom. Men när de är klara – eller till och med inom ett par år – är det dags för någon annan att ta över ledarskapet. Under de nästkommande åren vill jag därför hjälpa till att forma SMUL till en grupp eller förening som kan överleva och bli starkare. Jag vill också kunna lämna över stafettpinnen till nästa lag i god tid, och inte som en hastig överrumplande handling för de runt mig eller mig själv.

De som känner mig vet hur jag älskar att planera och diskutera. Just nu går informella diskussioner höga om vad SMUL är, vem vi representerar och vad vi bör arbeta med. Och framförallt hur. Som officiell och ideell förening? Antagligen, men hur? Dessa är frågor för våra medarbetare, rådgivare och för dig som följer våra diskussioner.

Vi kommer fortsätta göra dig som följare del av processen, men på ett mer officiellt och formaliserat sätt. Listan av vilka vi i SMUL är utgör en del av detta. För i SMUL gillar vi insyn i olika organisationer och en väl fungerande kommunikation. Inga beslut ska tas helt i slutna rum, i alla fall inte utan att redogöras för i detalj efteråt.

Följ vår debatt och formaliseringsprocess här i bloggen och på Facebook.

Lena Normén-Younger, Vancouver BC

 

 

Leave a Comment