distanssvenskaNu är det dags för en SMUL-enkät! Vi vill ställa några frågor om hur våra följare ser på svenskundervisningen utomlands. Många nya tjänster är på G och vi i SMUL vill få en bättre förståelse av hur undervisning och behov av nya tjänster ser ut idag.

Det finns inga rätt eller fel svar – dela dina tankar och åsikter rakt av, så presenterar vi resultaten senare i vår.

Alla kan delta, även om vi inriktar oss på er med barn hemma. I korthet undrar vi över vilken typ av undervisning som era barn deltar i just nu, eller vad ni skulle vilja att de deltog i? Vi undrar också hur ni ser på detta med betydelsen av betyg eller poäng och om det är intressant med att få behörighet att studera på ett svenskt universitet. Vi funderar också över vad SMUL:s roll skulle kunna vara i den utveckling som sker idag av t.ex. distansutbildningar. 

Undersökningen är helt anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående något så kan du ange detta i kommentarsektionen i slutet.

Enkäten hittar du här

Deadline är den 1 juni 2016.

Tack!

Team SMUL, här Lena Normén-YoungerMonica Bravo GranströmAnna-Lena Olsson och Petra Socolovsky

 

 

Leave a Comment