Idag kom detta besked från SVIV genom Svenska Kulturföreningen i Vancouver:

”Svenskar i Världen vill tillsammans med Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) kartlägga hur många svenska barn som bor utomlands samt hur deras skolgång ser ut. Hur många barn går i svensk skola utomlands, hur många studerar på internatskola i Sverige, hur många deltar i kompletterande svenskundervisning? Hur många går i lokala eller internationella skolor, eller läser på distans? 

Syftet med enkäten är att få ett underlag till frågor som rör barnfamiljer utomlands. Svenskar i Världen och Svensk Utlandsundervisnings Förening vill tillsammans verka för att bidragen till kompletterande svenskundervisning ska förbättras och även omfatta de yngre barnen (4-5 år), samt för att reglerna för statsbidrag för svenska utlandsskolor ska bli mer överskådliga.
Tillsammans med SUF har vi bett om en tid för samtal med utbildningsministern före jul, så dröj inte med att skicka in era svar! 

Vi hoppas så många föräldrar som möjligt tar sig tid att besvara enkäten som ska ge oss bättre underlag inför vårt möte på Utbildningsdepartementet.

Har du barn mellan 1-18 år? Bor du och dina barn utomlands? Besvara då gärna vår enkät! Du svarar givetvis anonymt i enkäten som består utav 8 korta frågor. Du finner enkäten genom att klicka på följande länk: https://sv.surveymonkey.com/r/99TNHVS

Stort tack för din medverkan!!”

Det tar bara några minuter att fylla i enkäten. Det finns några tekniska problem med svarsalternativen dock, som kan vara bra att vara medveten om. T.ex. finns en fråga som lyder enligt följande: ”Under hur många år har ditt barn deltagit i skolundervisning i utlandet?”
Det lägsta alternativet som anges är ett år. Alla de med barn som ej ännu börjat skolan kan därmed inte svara. Om detta stämmer in på dina barn, fyll i lägsta alternativet och ange i kommentarsektionen att denna fråga inte gick att svara på helt rätt.

Missa inte att göra din stämma hörd. Det ska bli spännande att ta del av resultatet. Tydligare regler för distansutbildning i kompletterande svenska verkar inte finnas med bland de föreslagna diskussionsämnen med utbildningsministern, vilket många nog tycker är synd.

Tack SVIV och SUF för att ni driver dessa frågor.

 

Leave a Comment