SMUL-året 2016 var det femte, fortfarande med ett ständigt ökande antal följare. Tidigare år har jag räknat upp allt som vi har åstadkommit tillsammans under det gångna året,  men idag nöjer jag mig med att konstatera att SMUL börjar bli en konstant i mitt och många andras utlandssvenskars liv, speciellt för oss föräldrar som kämpar på med svenska hemma eller med våra barn som elever på en Svensk skola eller en distansutbildning.

gott-nytt-ar

Vägen går sällan rakt fram och är ofta krokig. Personligen tycker jag att resan är mer givande om jag hinner utforska alla de ställen som jag kommer fram till under resan. Den största upptäckten under 2016 var hur många av er som drömmer om att era barn ska ha en chans att studera i Sverige i framtiden – om de så önskar.

Jag känner en del ungdomar som aldrig lärde sig svenska under barndomen, och som ändå har flyttat till Sverige för att leva och studera där. Vissa av dem har stannat och lyckats väl med sina studier, men andra kände sig som främmande fåglar i någon annans bo. Det är tydligt för mig att många andra att det är lättare för våra barn att etablera sig i Sverige om de har en fungerande svenska. Att SMUL kan spela en roll för barn som vill studera i Sverige i framtiden är lika tydligt, och är en ambition som vi tar med oss in i 2017.

SMUL-akademin skapades som ett svar på den enkätundersökning som vi gjorde tidigare i år där många efterlyste bättre möjligheter till distansutbildning samt en önskan om SMUL skulle engagera sig i frågan. Idag har 61 föräldrar anmält 84 barn som nya elever inför vårterminen 2017. Lokala svenska skolor och etablerade distansutbildningar – Svenska Distans, Global Svenska, Sofia Distans och Hermods – är en gyllene standard för barn utomlands, men tyvärr inte alltid tillgängliga lokalt eller en ekonomisk möjlighet utan de statsbidrag som finns för Svenska skolor utomlands. Där kan SMUL spela en roll, delvis genom att göra enklare hemstudier mjöliga. Dessa kommer inte att vara lika bra som de fullständiga distansutbildningarna, men kan vara ett sätt att överbrygga avståndet som finns nu, samt påvisa behovet och intresset för distansutbildningar i svenska.

SMUL kommer även att fortsätta marknadsföra de utbildningstjänster och läger som finns för barn och vuxna som vill förkovra sig i svenska. Det är en utmaning att utbilda utlandssvenska familjer i de möjligheter som finns. Samma frågor upprepas om och om igen i våra forum, och på samma sätt kommer vi om och om igen att besvara dem. Antingen själva, eller genom att upprätthålla de forum som finns i sociala medier, där så många erfarna utlandssvenskar finns med unika perspektiv att dela och diskutera.

Under 2017 kommer vi i SMUL att fortsätta fråga er familjer utomlands om vad ni drömmer om och vad ni behöver för att bevara er egen eller föra svenskan vidare till era barn eller barnbarn. Genom vår blogg och medlemstidningen Magasinet SMUL kommer vi att fortsätta arbeta med att utbilda familjer i hur flerspråkighet fungerar, vilka utbildningsmöjligheter som finns för alla i familjen, men också genom att skapa egna tjänster.

Vem vet vart resan går under 2018? För 2017 är kursen utstakad.

God fortsättning på det nya året!

Lena Normén-Younger

 

Leave a Comment