SMUL-akademin tar just nu emot registreringar inför läsåret 2017-2018. Bland utbudet finns grundkurs 1-4. Eftersom vi just nu får många frågor om hur dessa kurser fungerar rent praktiskt förklarar vi här.

Fem delmoment ingår i varje kurs:

 1. Lästräning genom att läsa läseboken i serien Jag läser.
 2. Träning i läsförståelse och skrivande genom att göra övningarna som hör till varje kapitel i läseboken i arbetsboken Jag läser.
 3. Träning i praktisk svenska genom övningar i det digitala läromedlet Pratstart. Fokus här ligger mer på ”prat” och ordförråd för vardagssvenska snarare än grammatik.
 4. Egen skön litterär läsning med ett läsbeting på 30 minuter per vecka i bok som du och ditt barn väljer själva.
 5. En redovisning som görs av barnet efter avslutad kurs

Rent praktiskt går det till så här:

 • Du avsätter tid hemma som du arbetar med dina barn. Vi rekommenderar att du arbetar med ett barn i taget. Vissa barn kan arbeta självständigt medan andra – ofta de yngre – kan behöva att du sitter bredvid och hjälper dem.
 • Vanligtvis kan du bara arbeta ca 30 minuter med yngre barn och behöva dela upp det i ytterligare portioner beroende på hur enkelt det är för barnet att sitta still.
 • Som förälder behöver du inte undervisa; övningarna finns klara men man kan behöva förklara ord och uttryck, instruktioner samt hjälpa barnet förstå olika andra saker. Dessa böcker är utformade för barn i Sverige som oftast har ett mycket större ordförråd. De behöver därför din hjälp.
 • Gör studierna till en mysig stund. Du och ditt barn behöver inte sitta vid skriv- eller köksbord. Fråga ditt barn var hen vill sitta – oftast kan man göra hemstudierna till en värdefull stund när man får lite tid på egen hand med sitt barn. Studierna kan ge upphov till många roliga diskussioner och ger dig en aktiv insyn i vad barnet kan och inte kan när det gäller svenska.
 • Du kan antingen hjälpa ditt barn att studera i egen takt när ni har tid eller enligt ett schema – vi ger dig stöddokument som hjälper dig hålla ordning på den takt och de övningar som ni gör.
 • Du får tillgång till en Facebook-grupp där vi peppar och stödjer dig, samt där du kan diskutera och fråga andra föräldrar om det är ngt som du behöver hjälp med
 • Vanligtvis rekommenderar vi att man läser ett kapitel samt gör de tillhörande övningarna ELLER gör den övning som rekommenderar i det digitala läromedlet Pratstart. Val av övning beskrivs i de scheman som vi delar med dig i början av kursen.
 • Som redan nämnt, omfattar kursen också 30 minuters läsbeting på svenska per vecka. Du kan göra detta som högläsning vid läggdags och för bara dagbok över när och hur länge ni läser eller se till ditt att ditt barn läser själva.
 • I slutet redovisar ditt barn sitt deltagande genom en kort sammanfattning av boken som film, teckning eller annat.
 • Efter avslutad kurs och redovisning får barnet ett diplom med sitt namn, kursens namn, antal poäng som hen har tagit med kursen samt det totala antal poäng som barnet har tagit på SMUL-akademin.

Det finns fortfarande platser kvar på kursen. OBS! Utökad ansökningstidSista datum att anmäla ditt barn är nu den 8 september 2017.

Du hittar information om priser i kursbeskrivningen nedan. Om du har frågor, mejla oss på smulakademin@gmail.com.

Läs hela kursbeskrivningen här>>

Du registrerar ditt barn här>>

När du har registrerat ditt barn, betalar på webbsidan för Svenska Distans e-butik>>

Leave a Comment