Det finns fortfarande tid kvar om du vill registrera ditt barn för studier på SMUL-akademin under läsåret 2017-2018!

Bland utbudet finns den helt unika kursen Börja-om-svenska som riktar sig till barn som talar och förstår svenska men som aldrig har studerat svenska. Den passar också barn som har en begränsad svenska, och där föräldern vill ”börja om” med svenskan, genom att använda mer svenska hemma samt berika barnets språk med denna nybörjarkurs.

Eftersom vi just nu får många frågor om hur dessa kurser fungerar rent praktiskt förklarar vi här. Så här går det till:

 1. Om du vill att ditt barn ska gå kursen, registrera hen med hjälp av formuläret: https://goo.gl/forms/oPWD52zdkfj6SCpZ2
 2. Efter att SMUL-akademin och Global Svenska har tagit mot registreringen mejlas ett individuellt diagnostiskt test med en länk till provet. Detta är skapat i Google Docs och görs direkt på datorn. Provet är gjort för sk. falska nybörjare som kan ha relativt stor variation in kunskaper i svenska; en del frågor kan därför upplevas som svåra för vissa. Coacha gärna eleven innan om detta, men försök samtidigt att låta bli att hjälpa för mycket med svaren. För mycket föräldraassistans kan leda till att eleven hamnar i fel grupp.
 3. När testresultat har skickat in får ni besked om barnets svenskkunskaper räcker till för deltagande i kursen. Hittills har alla elever antagits, men vi har detta som brasklapp. Kursen är skapad för barn och ungdomar med svenska föräldrar. Om barnet aldrig har hört eller varit i en svensk miljö kan kursen vara för svår, vilket alltså testas innan barnet deltar kursen.
 4. Efter antagning till kursen skickas fakturan för kursen. Denna måste betalas innan ni får del av studiematerialet och kursen.
 5. Ett välkomstbrev med information om kursens upplägg skickas ut efter betalningen.
 6. Inloggningsuppgifter till ett digitalt klassrum där läromedel och övningar finns mejlas senast den 11 september 2018 (dagen som kursen startar) eller när du har betalat kursplatsen (om du registrerar ditt barn efter den 11 september).
 7. Klassrummet innehåller en individuell kursplan med övningar som passar språknivån. I kursen ingår ett års licens till digitala läromedel i svenska som är ålders- och kunskapsanpassade.
 8. Under kursens gång får eleven enklare stöttning av utbildad svensklärare, men kan även behöva din hjälp som handledare.
 9. Kursmomenten omfattar ca 50 timmars studier som kan göras när som helst under läsåret och nästa sommar.
 10. Efter avslutad kurs får eleven diplom från SMUL-akademin efter avslutad kurs med 75 poäng (1 poäng=1 lektion=ca 40 minuters arbete)

Rent praktiskt kan hemstudierna gå till så här:

 • Du avsätter tid för ditt barn hemma en viss tid varje vecka eller under ett lov.
 • Om ditt barn har en mycket begränsad svenska kan du behöva sitta bredvid för att förklara instruktioner samt stötta studierna. Som förälder behöver du inte undervisa; övningarna finns klara men man kan behöva förklara ord och uttryck, instruktioner samt hjälpa eleven förstå olika andra saker. Vi rekommenderar att du arbetar med ett av dina barn i taget om du har syskon som deltar.
 • Hjälp ditt barn att studera genom att påminna om studierna. Om eleven inte gör vissa moment av undervisningen låter vi dig veta det via mejl.
 • Du får tillgång till en Facebook-grupp där vi peppar och stödjer dig som som elevens handledare, samt där du kan diskutera och fråga andra föräldrar om det är ngt som du behöver hjälp med.

Viktig uppdatering den 5 september 2017! Det finns fortfarande 5 platser kvar på kursen. 

Du hittar information om priser i kursbeskrivningen nedan. Om du har frågor, mejla oss på smulakademin@gmail.com.

Läs hela kursbeskrivningen här>>

Du registrerar eleven här>>

OBS! Sista datum att anmäla ditt barn är den 1 oktober 2017!

Leave a Comment