Nedan finner du fler intressanta länkar med relevans för flerspråkighet.

Barnlogopedmottagningen i Borås -Bra sida med information om barns språkutveckling och information om när barnet har svårigheter att prata.

Bilingual Monkeys -utmärkt blogg av Adam Beck i Japan om flerspråkighet.

Folkhälsan i Finland – Språkstimulerande material och blandade språklekar.

Grunderna i svenska språket. En blogg riktad till föräldrar som vill hjälpa barnen med grunderna i svenska språket.

InCultureparent.com – en amerikansk websida för föräldrar som fostrar barn med mer än ett språk och en kultur.

Language for life – Monica Bravo Granströms professionella blogg om flerspråkighet.

Multilingualparenting.com – personlig blogg om flerspråkighet av översättaren finlandssvenska Rita Rosenback.

Nationellt Centrum för svenska som andraspråk

Sofia Distans – svenskundervisning åk 6-9 via nätet.

Svenska Distans – svenskundervisning åk 1-6 via nätet.

Språkens Hus vid Universitetssjukhuset i Malmö riktar sig till flerspråkiga barn med språkstörning och vänder sig till föräldrar, barnavårdscentraler, logopedmottagningar samt en- och flerspråkig personal i förskolor och skolor i hela landet.

Svenska Mammor – Tips, råd och stöd för svenska föräldrar utomlands. Information om saker som flerspråkighet, emigration, kulturellt blandade äktenskap.

Svenskar i världen

Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) – en intresseorganisation för föräldraföreningar eller andra huvudmän, som anordnar svensk, statsunderstödd, undervisning utomlands för närmare 6000 elever.

SWEA International

Tema modersmål (Skolverket)

Leave a Comment