Intressegruppen Svenska som modersmål utomlands (SMUL) har en rad medarbetare och rådgivare, som presenteras nedan. Vi består till största del av utlandssvenska föräldrar, som också har en annan officiell roll som t.ex. flerspråkighetsexpert, författare, journalist, lärare i svenska och/eller styrelsemedlem i Svenska skolor för kompletterande svenska.


Lena Normén-Younger, SMUL:s grundare och administratör samt ansvarig utgivare för Magasinet SMUL
Lena är föräldern som hade behov av en stödgrupp för att lära sina barn svenska, och därför skapade en själv. SMUL kom till under hösten 2011, och landade på Facebook i februari 2012. Lena har även skapat och drivit projektet Barn utomlands & Svenska språket, som drivs innanför ramen av Swedish Women’s Educational Association (SWEA International). Lena är egentligen disputerad klinisk näringsfysiolog som till vardags driver en medicinsk klinik samt skriver vetenskapligt. Numera är hon även kassör på Svenska skolan i Vancouver och har där infört ett strategiskt samarbete med Svenska Distans.

I kapp med att SMUL växer har hon börjat fundera över hur man kan formalisera SMUL:s arbete för att det ska överleva i längden och bli så effektivt som möjligt. Lena skriver om detta och andra språkfrågor i bloggen Mamma Språk.


Monica Bravo Granström, SMUL-administratör och chefredaktör för Magasinet SMUL
Monica är språkvetare och bosatt i Tyskland. Hon arbetar på en lärarhögskola i södra Tyskland där hon föreläser om flerspråkighet och är projektledare för ett digitaliseringsprojekt. Hon är även författare till  “I love svenska” (Isaberg förlag), en handbok som riktar sig till vuxna kring flerspråkiga utlandssvenska barn. För närvarande är hon även doktorand i pedagogik med fokus på flerspråkiga miljöer. Monica blev Magasinet SMUL:s chefredaktör år 2014. Med denna vill Monica fortsätta sprida sin kunskap om flerspråkighet som givande livsstil, både för barn och vuxna.


Emma Ageberg, art director för Magasinet SMUL
Emma Ageberg är den grafiska formgivaren som blev vinbonde i Italien. Känd för sin enkla och läckra design är hon den som pusslar ihop Magasinet SMUL med hjälp av sitt träffsäkra öga för färg och form. Emma är en rutinerad tidskriftsmakare i internationella sammanhang; tidigare var hon redaktör för e-tidningen SVEN som kom ut under åren 2009-2012.


Linda Engfeldt, assisterande redaktör, ansvarig för Sverige-delen
Linda bor med tysk sambo och två barn på 4 och 6 år utanför Hamburg i norra Tyskland. Hon är civilingenjör med stort intresse för det skrivna språket, och bloggar privat på bloggen med namnet Hulleribuller.

Linda har varit med i Magasinet SMUL från början och då skrivit enstaka artiklar, bland annat om våra nya sedlar och mynt. Linda är ansvarig för Sverige-delen..


Victoria Axelsen-Fisher, administratör för SMUL:s slutna forum på Facebook
Svensk-norska Victoria Akselsen Fisher bor i Oklahoma tillsammans med sin man Mark och deras fyra barn. Efter gymnasiet på humanistisk linje med fokus på tyska, spanska och latin, studerade hon i Spanien och Israel. Victoria är utbildad lärare med en magister examen i tvåspråkig undervisning och engelska som andraspråk. År 2012 publicerade hon boken ”Raising Children in the 11th Hour”; en föräldrabok med råd om hur vi kan fostra våra barn i dagens teknologitäta värld (utgiven på Amazon). Victoria modererar diskussionerna i SMUL:s slutna forum på Facebook och har även bloggat för SMUL.


Anette Ryan, administratör för SMUL:s slutna forum på Facebook
Anette är utbildad lärare och jobbar sedan drygt tre år på Svenska skolan i Melbourne, där hon undervisar i en åldersblandad mellanstadieklass på lördagar i kompletterande svenska. I år har hon även börjat undervisa skolans gymnasieelever i vårt VCE-program. Anette är ett välkommet tillskott som första medarbetare i SMUL från Australien.


Anna-Lena Olsson, rådgivare i utbildningsfrågor och kompletterande svenska
Anna-Lena är huvudlärare på Svenska skolan i Nice samt lärare i svenska och litteratur inom International Baccalaureate (IB). Hon jobbar helst med tonåringar, men hennes utbildning och lärarlegitimation ger rätt att undervisa i svenska på alla stadier. I slutet av 1990-talet deltog Anna-Lena i Växjö universitets pionjärprojekt för att skapa en ämnesdidaktiskt inriktad forskarutbildning för lärare. Fokus låg på skrivutveckling och det som senare skulle kallas genrepedagogik. Anna-Lenas företag Global svenska erbjuder distanskurser i svenska för högstadiet och gymnasiet, både inom IB och kompletterande svenska.


Petra Socolovsky, rådgivare i kommunikation och kompletterande svenska
Petra är frilansjournalist (främst med uppdrag från Sveriges Radio) och bosatt i Washington DC. Hon har en examen från Journalisthögskolan på Stockholms Universitet och en MA i internationella relationer och folkrätt från Amsterdams Universitet. Petra har erfarenhet av både svenska utlandsskolor och skolor med kompletterande svenska, eftersom hon själv gick på Svenska Skolan på Costa del Sol och hade barn på Skandinaviska Skolan i Madrid, samt nu är ordförande för Svenska Skolan för Barn i Washington DC- en skola med undervisning i kompletterande svenska.


Roma Bratt, ekonom och ansvarig för SMUL:s bokklubb

Roma Bratt är civilekonom och hemmahörande i Wien. Hon är farmor till två fyrspråkiga barn och driver arbetet med SMUL:s bokklubb. Roma har expertis i marknadsföring och affärsutveckling. Roma har bloggat för SMUL om sitt liv som farmor till fyrspråkiga barn.