Intresseorganisationen Svenska som modersmål utomlands (SMUL) lanserades den 15 februari 2012. Syftet var att skapa ett digitalt nätverk för utlandssvenska föräldrar med diskussioner om hur man stödjer svenskan hos barn.

Under det första verksamhetsåret omvandlades ambitionen snabbt från ett generellt fokus på öppna diskussioner till skapandet av riktad information och inspiration om hur man får barn att använda svenskan hemma.

Fyra år senare har SMUL-syftet vidgats ytterligare på flera plan. Förutom att utbilda föräldrar i betydelsen av att tala och använda svenska under barnens första år, arbetar nu SMUL även aktivt med att identifiera och skapa utbildningsalternativ för barn och ungdomar utomlands som vill studera svenska på olika nivåer. Man kan även följa gruppen om man är generellt intresserad av flerspråkighet eller bara vill hålla igång sin egen svenska.

SMUL har idag mer än 7 300 följare och ett flertal välanvända verktyg: nättidningen Magasinet SMUL, bloggen Svenska utomlands och andra kanaler i sociala medier. I augusti påbörjades även arbetet med nätskolan SMUL-akademin.

På grund av SMUL:s snabbt växande verksamhet behövs denna formaliseras och styras med en samordnad strategi. Ledarskapet behövs därför skötas av en styrelse med erfarenhet som är relevant för SMUL:s fortsatta verksamhet.

Under kommande år kommer SMUL att bilda styrelse och registreras som förening. Det första styrelsemötet kommer att hållas i januari 2017.

Brinner du för att barn och ungdomar utomlands med svensk anknytning ska få bättre möjligheter att lära sig svenska och vill arbeta aktivt med oss i SMUL? Då kan du söka en styrelsepost i SMUL:s nya styrelse. Meriterande är en eller flera av följande erfarenheter:

  • utbildning i pedagogik eller journalistik
  • arbete på en Svensk skola utomlands, antingen som lärare eller styrelsemedlem
  • intresse i och kunskap om sociala medier
  • egna utlandssvenska barn eller barnbarn i åldern 0-18 år
  • styrelsearbete inom en annan utlandssvensk organisation, t.ex. SWEA eller lokala föreningar.

Du bör ha tid att delta i ett styrelsemöte via Skype en gång per månad, samt att arbeta några timmar utöver det med olika projektrelaterade uppgifter.

Redan inbjudna att delta i styrelsen är alla tidigare medarbetare i SMUL.

Om du är intresserad av att söka ber vi dig skicka in din ansökan som ett mejl som beskriver dina intressen i relation till SMUL samt vad du vill verka för. Vi ber dig även skicka med en CV för att beskriva dina tidigare yrkes- och föreningserfarenheter.

Sista ansökningsdatum är den 18 december. Vår nya styrelse presenteras i slutet av januari.

Ansökningar och frågor om ansökningsprocessen skickas till Lena Normén-Younger på smulakademin@gmail.com.

One Thought to “Intresserad av styrelsearbete för SMUL?”

  1. Marianne Johansson

    Tyvärr inte tid med styrelsearbete men finns gärna till för er i bakgrunden sas. Lycka till med det viktiga arbete ni gör för barns rätt till moders- och fadersmål.

Leave a Comment